Buitenschoolse opvang

Na een hele dag op school te zijn geweest, willen kinderen zich ontspannen. In onze 'huiskamer' is voor kinderen in de basisschool leeftijd dan ook van alles te doen. Veel spelletjes, boeken, films, knutselmateriaal en verkleedkleding is voor handen om een gezellige middag te hebben.
Het motto van de BSO is: niets moet, alles mag. De aanwezige leidster heeft natuurlijk een sturende rol, maar als de door haar bedachte activiteit niet in goede aarde valt zijn we snel uitgepraat! Uw kind bepaalt zelf zijn of haar eigen middagprogramma, natuurlijk binnen de kaders en mogelijkheden van dat moment.

Om dit te kunnen doen hebben we duidelijke omgangsregels met de kinderen afgesproken:

Huisregels BSO

 • Als je van school wordt opgehaald, dan wacht je op de leidster met het oranje hesje! We gaan samen naar de BSO
 • Samen spelen is leuker
 • Als je binnen komt, ruim je je tas en jas op
 • Binnen gaan we niet gillen en schreeuwen
 • Voor het eten/drinken gaan we om de beurt naar de wc en na het plassen: handen wassen!
 • Naar elkaar luisteren
 • Wat je belooft of afspreekt moet je ook doen
 • Vloeken, schelden en vieze woorden gebruiken dat doen we niet
 • Lief zijn voor elkaar en eerlijk zijn
 • Nee is nee, als iemand iets niet wil ook niet doorgaan
 • Als je ergens mee gespeeld hebt, ruim je het zelf weer op
 • We gaan niet op de stoelen, tafels en banken staan
 • Als je tv of een DVD wilt kijken, vraag je dat eerst aan de leidster
 • Als we bij kleine kinderen op de kinderopvang mogen spelen, dan doen we dat rustig.