Facturen

Aan het einde van iedere maand maken wij de rekening op van de door u afgenomen opvanguren en eventueel extra diensten zoals diner of incidenteel vervoer. U ontvangt hiervan de factuur en een specificatie aan het begin van de volgende maand. Deze factuur zal per de 21e van iedere maand automatisch worden geincasseerd. De kinderopvangtoeslag heeft u dan al ontvangen van de belastingdienst.

Puntsgewijs is ons factuurtraject als volgt:

  • Uiterlijk de 7e van iedere maand, ontvangt u de factuur van de maand ervoor
  • Deze factuur wordt op de 21ste van de maand automatisch geincasseerd of dient voor die datum handmatig te zijn overgemaakt
  • Wanneer dit niet gebeurt ontvangt u een aanmaning met een verlengde betalingstermijn van 14 dagen
  • Bij niet betalen wordt de incasso van de factuur overgedragen aan ons incassobureau, DAS te Groningen. Bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. Wanneer dit speelt, zal de opvang of TSO van uw kind worden stopgezet.